darmowa dostawa od 199 zł  |  14 dni na zwrot

Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji Zimowe LOVE

§ 1

Organizatorem Promocji pod nazwą „Zimowe LOVE” (dalej „Promocja”) jest firma MOLTON STYL Sp. z o. o.  z siedzibą w Jankach ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn, NIP: 527-25-52-259, REGON: 141088089, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290055, (dalej „Organizator Promocji”).

§ 2

Promocja obowiązuje od dnia 09.02.2023r. do 14.02.2023r..

§ 3

Miejscem prowadzenia Promocji jest sklep on-line funkcjonujący pod adresem https://molton.pl oraz salony stacjonarne i outlety.

§ 4

W wyniku Promocji Klient uzyskuje prawo do zakupu z rabatem -14% produktów z sezonów zimowych. Produkty objęte promocją wyświetlają się na podstronie: https://molton.pl/pl/menu/zimowe-love-298.html. Promocją objęta jest odzież i akcesoria, produkty przecenione i nieprzecenione z parametrem B łącznie z outletowymi. Aby skorzystać z rabatu należy w koszyku wpisać kod rabatowy: Zimowe LOVE w trakcie składania zamówienia. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

§ 5

Klient, który skorzysta z Promocji, a następnie zdecyduje się na dokonanie zwrotu zakupionych produktów, otrzyma kwotę zwrotu uwzględniającą automatyczne pomniejszenie o wartość otrzymanego rabatu. 

§ 6

Klient każdorazowo spełniający warunki Promocji określone w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu może w czasie trwania Promocji korzystać z niej dowolną ilość razy.

§ 7

Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 8

Treść regulaminu Promocji zostaje udostępniona na stronie internetowej https://molton.pl.

§ 9

Informacje oraz treści zawierane w materiałach dotyczących reklamy i propagowania Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią odrębnej oferty handlowej. Obowiązującą moc prawną w zakresie zasad funkcjonowania Promocji mają wyłącznie postanowienia określone w niniejszym regulaminie.

§ 10

Uwagi, zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące prowadzonej Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej i kierować na adres Organizatora Promocji  wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz możliwie najdokładniej opisać stwierdzone nieprawidłowości. Reklamacje otrzymane przez Organizatora będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, gdyby jednak rozpatrzenie nie było możliwe we wskazanym terminie, Klient zostanie o tym poinformowany wraz ze wskazaniem przypuszczalnego terminu rozpatrzenia.

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Janki, dnia 9 lutego 2023 r.

 

alert Wybierz rozmiar
pixel