darmowa dostawa od 199 zł  |  14 dni na zwrot

Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji Stylowe Zakupy w Molton

§ 1

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą "STYLOWE ZAKUPY W MOLTON” (dalej „Akcja Promocyjna”) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. j., z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323, (dalej „Organizator Akcji Promocyjnej”).

§ 2

Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 30.09.2022r. do 05.10.2022r.

§ 3

Miejscem prowadzenia Akcji Promocyjnej jest między innymi sklep on-line, funkcjonujący pod adresem https://molton.pl.

§ 4

W Akcji Promocyjnej ma prawo uczestniczyć każdy klient, który w czasie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu jednej lub większej liczby sztuk nieprzecenionej odzieży i akcesoriów.

§ 5

Klient, który spełnił warunki określone w § 4 niniejszego regulaminu, uzyskuje prawo do skorzystania z dodatkowego rabatu od aktualnych cen w wysokości -20%. 
Promocja dotyczy odzieży i akcesoriów dostępnych w asortymencie sklepu on-line (wskazanego w §3).

§ 6

Rabat zostanie naliczony, gdy Klient podczas składania zamówienia wpisze w koszyku kod rabatowy, którego treść podana jest w magazynach „Twój STYL” i „SHOW”.

§ 7

Klient każdorazowo spełniający warunki Akcji Promocyjnej określone w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu może w czasie trwania Akcji Promocyjnej korzystać z niej dowolną ilość razy.

§ 8

Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 9

Treść regulaminu Akcji Promocyjnej zostaje udostępniona na stronie internetowej https://molton.pl.

§ 10

Informacje oraz treści zawierane w materiałach dotyczących reklamy i propagowania Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią odrębnej oferty handlowej. Obowiązującą moc prawną w zakresie zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej mają wyłącznie postanowienia określone w niniejszym regulaminie.

§ 11

Uwagi, zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące prowadzonej Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w formie pisemnej i kierować na adres Organizatora Akcji Promocyjnej wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz możliwie najdokładniej opisać stwierdzone nieprawidłowości. Reklamacje otrzymane przez Organizatora Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, gdyby jednak rozpatrzenie nie było możliwe we wskazanym terminie, Klient zostanie o tym poinformowany wraz ze wskazaniem przypuszczalnego terminu rozpatrzenia.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Janki, dnia 29 września 2022 r.

 

alert Wybierz rozmiar
pixel