darmowa dostawa od 199 zł  |  14 dni na zwrot

Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji Black Week

§ 1

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „BLACK WEEK” (dalej „Akcja Promocyjna”) jest firma MOLTON STYL Sp. z o. o.  z siedzibą w Jankach ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn, NIP: 527-25-52-259, REGON: 141088089, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290055, (dalej „Organizator Akcji Promocyjnej”).

§ 2

Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 23.11.2022r. do dnia 30.11.2022.

§ 3

Miejscem prowadzenia Akcji Promocyjnej jest sklep on-line funkcjonujący pod adresem https://molton.pl oraz salony stacjonarne.

§ 4

Klient uzyskuje prawo do skorzystania z rabatu w wysokości: -25% od aktualnej ceny detalicznej danego produktu w przypadku zakupu produktów nieprzecenionych albo -15% przy zakupie produktów przecenionych oraz produktów z kategorii Outlet. Promocja obejmuje cały asortyment sklepu - odzież i akcesoria.

§ 5

Rabat w sklepie internetowym zostanie naliczony, gdy Klient wpisze kod rabatowy o treści: BLACKMOLTON22 podczas składania zamówienia.

§ 6

Klient, który skorzysta z Akcji Promocyjnej, a następnie zdecyduje się na dokonanie zwrotu zakupionych produktów, otrzyma kwotę zwrotu uwzględniającą automatyczne pomniejszenie o wartość otrzymanego rabatu. 

§ 7

Klient każdorazowo spełniający warunki Akcji Promocyjnej określone w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu może w czasie trwania Akcji Promocyjnej korzystać z niej dowolną ilość razy.

§ 8

Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 9

Treść regulaminu Akcji Promocyjnej zostaje udostępniona na stronie internetowej https://molton.pl.

§ 10

Informacje oraz treści zawierane w materiałach dotyczących reklamy i propagowania Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią odrębnej oferty handlowej. Obowiązującą moc prawną w zakresie zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej mają wyłącznie postanowienia określone w niniejszym regulaminie.

§ 11

Uwagi, zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące prowadzonej Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w formie pisemnej i kierować na adres Organizatora Akcji Promocyjnej wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz możliwie najdokładniej opisać stwierdzone nieprawidłowości. Reklamacje otrzymane przez Organizatora Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, gdyby jednak rozpatrzenie nie było możliwe we wskazanym terminie, Klient zostanie o tym poinformowany wraz ze wskazaniem przypuszczalnego terminu rozpatrzenia.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Janki, dnia 22 listopada 2022 r.

 

alert Wybierz rozmiar
pixel