Umowa na dofinansowanie projektu w ramach dofinansowania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 286 222,32 zł zgodnie z umową

nr POIR.03.04.00-14-0238/20-00.

Okres kwalifikalności wydatków Projekcie rozpoczyna się 2020-07-01 i kończy w dniu 2020-09-30.

Uzyskana pomoc stanowi dotację na kapitał obrotowy dla Molton Styl  Sp. z o.o.

Pomoc rekompensująca negatywne  konsekwencje COVID-19.