Franchising

Franchising

KONTAKT:

WSPARCIE I OFERTA:

 • Pomoc w doborze lokalizacji sklepu
 • Negocjacje z centrum handlowym, jeśli zaistnieje konieczność
 • Realizacja projektu architektonicznego, wraz z projektami branżowymi oraz meblowaniem sklepu
 • Pozyskiwanie zezwoleń budowlanych w przypadku centrów handlowych,
 • Udostępnienie obowiązującego w sieci oprogramowania i systemu komputerowego
 • Stałe zaplecze marketingowe
 • Stałe zabezpieczenie oferty towarowej sklepu, bieżąca analiza jej sprzedaży oraz reakcja sprzedażowa, zgodna z rotacją towaru (przerzuty, uzupełnienia, promocje),
 • Rozwiązywanie problemu stoku - minimalizacja ilości oraz odbieranie niesprzedanego towaru po sezonie
 • Objęcie sklepu programem lojalnościowym
 • Pomoc w weryfikacji personelu, na etapie naboru oraz pracy bieżącej,
 • Niezbędne szkolenia pracowników, zgodne ze standardami MOLTON
 • Stała opieka i bieżąca pomoc ze strony Regionalnego Managera Sprzedaży.

WYMOGI:

 • Minimalna kwota inwestycji to około 1 500- 2 000 zł na 1 m2 netto, zależnie od stanu lokalu
 • Opłata za udzielenie licencji - BRAK,
 • Opłata wstępna za projekt architektoniczny, pilotaż techniczny i marketingowy do 20 tys zł netto,
 • Zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym oraz kaucji zwrotnej lub gwarancji bankowej na rzecz  MOLTON Styl Sp. z o.o. w kwocie 50 tys zł, 
 • bieżące opłaty marketingowe - BRAK,
 • Lokalizacja sklepu – każdorazowo konsultowana 
 • Wielkość sklepu - nie mniej niż 60 m2 i nie więcej jak 100 m2,
 • Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu lub akt własności, stanowią załącznik do umowy

 

POBIERZ PREZENTACJĘ MARKI POBIERZ OFERTĘ